2019-05-21 09:30Nyheter

Citycon ny stödpartner till Maskrosbarn

null

Köpcentrumbolaget Citycon blir Maskrosbarns nya stödpartner. Förutom ett monetärt stöd kommer Citycon att synliggöra Maskrosbarn på olika sätt i Kista Galleria, Liljeholmstorget Galleria, Jakobsbergs Centrum, Åkersberga Centrum, Tumba Centrum, Högdalen centrum, Mölndal Galleria och Stenungstorg Centrum.

I Sverige har ca 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dem för våld. Maskrosbarn grundades 2005 för att hjälpa unga att bryta det sociala arvet, varje vecka träffar Maskrosbarn över 100 barn och unga i sina olika stödverksamheter.

– Vi vet att många ungdomar som uppehåller sig i gallerior på kvällar och helger skulle vara hjälpta av att veta mer om Maskrosbarns verksamhet, så vi ser verkligen nyttan i samarbetet. Vi vill även höja kännedomen om hur det är att växa upp med en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk, eller som utsätter en för våld, säger Alexander Rosenberg, samarbetsansvarig på Maskrosbarn.

– Vi är glada att vi har möjlighet att stötta Maskrosbarn som gör ett fantastiskt bra och viktigt arbete för utsatta barn. Våra köpcentrum har dagligen en stor tillströmning av besökare och Maskrosbarn kommer att få en god exponering gentemot våra 39 miljoner besökare i Sverige. Här kan vi nå både barnen som gärna vistas i centrumen, och även vuxna som vill bidra till Maskrosbarn, säger Magnus Bergman, nordisk operativ chef på Citycon.


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.