2014-01-25 08:30Nyheter

Filminspelning - Pimp My Soc

null

Tillsammans med produktionsbolaget Tre vänner spelade Maskrosbarn idag in sin första kortfilm. Allt började i somras, under Almedalsveckan, då ett helt gäng från oss på Maskrosbarn var på plats i Visby för att driva kampanjen Pimp My Soc. Kampanjen innehöll tio konkreta förändringsförslag för hur socialtjänstens arbete kan bli bättre. Förslagen har vi tagit fram utifrån att lyssna på alla de ungdomar som vi möter i vår verksamhet. Det handlar bland annat om hur barn och ungdomar kan bli mer delaktiga i mötet med socialtjänsten, hur miljön på soc ska se ut för att det ska kännas så bra som möjligt samt hur socialtjänsten ska kunna bli mer tillgänglig för barn och ungdomar.

Under Almedalsveckan byggde vi upp två olika samtalsrum på plats i två små containrar. Ett ”fejlat” (misslyckat) samtalsrum – kalt och stelt som det många gånger är på socialtjänsten och ett ”pimpat” samtalsrum så som ungdomarna vill att det ska se ut. Det ”pimpade” rummet var hemtrevligt och mysigt med en soffa, filtar, kuddar och ljus. Vi ville verkligen visa alla politiker och andra som var där hur viktig miljön på socialtjänsten faktisk är, det gör skillnad för hur mötet med barn och ungdomar blir.

I de här två rummen spelade sedan skådespelerskan Suzanne Reuter upp en kortare pjäs tillsammans med tre av våra praktiserande ungdomsledare. Pjäsen handlade om hur viktigt socialsekreterarens bemötande är i kontakten med barn och ungdomar. De ungdomar vi möter på Maskrosbarn menar att det är helt avgörande för om de ska våga berätta hur de har det hemma eller inte. Suzanne spelade både en ”fejlad” socialsekreterare, med ett dåligt bemötande och en ”pimpad” socialsekreterare med ett varmt och medmänskligt bemötande. Pjäsen var mycket uppskattad av publiken som både fick en inblick i hur svårt det kan vara för många barn och ungdomar i kontakten med soc och insikt i hur väldigt små saker kan vara avgörande för att kunna hjälpa barn som lever i utsatta livssituationer. Vi fick bland annat besök av Barnombudsmannen Fredrik Malmberg under uppspelningen av pjäsen som sa att det var det bästa under hela Almedalsveckan!

Redan under Almedalsveckan fick vi hjälp av produktionsbolaget Tre vänner. Då en av deras regissörer, Niklas Larsson, gjorde ett manus tillsammans med oss på Maskrosbarn och var med under hela veckan för att sköta regi. Under den veckan föddes idén och drömmen om att kunna spela in pjäsen och göra en riktig film tillsammans med Tre vänner.

Idag blev den drömmen verklighet! Tillsammans med ett filmteam på sex personer åkte jag och två av våra praktiserande ungdomsledare ut till Tyresö socialtjänst för att spela in filmen Pimp My Soc.  Självklart var även Suzanne Reuter på plats för att återigen spela två socialsekreterare med helt olika sätt av bemötande.

Syftet med filmen är att vi på Maskrosbarn ska kunna öka medvetenheten och kunskapen kring vikten av bemötandet av barn och deras delaktighet hos socialsekreterare runt om i landet. Genom att kunna visa filmen Pimp My Soc på våra föreläsningar och workshops kan vi påverka tiotusentals vuxna som möter barn och ungdomar i sitt arbete. Detta så att de i sin tur kan ge barnen bättre förutsättningar att våga berätta hur det är hemma och att få sina rättigheter tillgodosedda i mötet med socialtjänsten.

Foto: Sandra Patel Seropian / Maskrosbarn


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.