2017-12-13 13:03Nyheter

Se konferensen "Tillsammans för framtidens socialtjänst"

null

Bevakar du eller arbetar med den sociala barn- och ungdomsvården på kommunnivå eller inom socialtjänsten. Då tycker vi på barnrättsorganistionen Maskrosbarn du ska se konferensen Tillsammans för framtidens socialtjänst, av och med unga och socialsekreterare.

Följ med oss på en framtidsspaning i hur unga kan vara delaktiga i utvecklingsarbeten för att göra den sociala barn- och ungdomsvården bättre. Bli inspirerade av vår nya modell för medskapande inom socialtjänsten som bygger på användardriven innovation.

Under tre år har Maskrosbarn arbetat tillsammans med barn, unga och socialsekreterare runt om i hela landet med utgångspunkt i den sociala barn- och ungdomsvårdens utmaningar.

Vi har tillsammans skapat massor av förslag på lösningar, nya insatser och verktyg som går att implementera direkt i det dagliga arbetet.

I avsnitten kommer ni att träffa engagerade ungdomar, socialsekreterare och chefer. Vi kommer att presentera deras arbete med bland annat; nya flexibla placeringslösningar, unga som mentorer till socialsekreterare, visuella utredningskartor och hur socialtjänsten kan använda sociala medier för att öka kunskapen hos unga.

Barn, unga och socialsekreterare har också enats om en rad förbättringsförslag på en strukturell nivå som uppmärksammas genom en överlämning till Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. 


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.