2017-06-29 14:17Pressmeddelande

Barn i utsatthet drabbas av krisen inom socialtjänsten

null

Färska siffror visar att trycket på Socialtjänsten ökar. Aktualiseringar för barn och ungdomar har ökat med 55 procent i Göteborgs Stad och anmälningar för samma grupp har ökat med 26 procent* i Stockholm stad under de senaste tre åren. Samtidigt lägger Sveriges socialsekreterare i genomsnitt två procent av sin tid på möten med barn och unga. De insatser som socialtjänsten har möjlighet att erbjuda barn som lever i utsatthet är inte tillräckliga och brister ofta i kvalité. Barnrätts-organisationen Maskrosbarn upprättar nu ett larmnummer inför politikerveckan Almedalen, där barn och socialsekreterare kan lämna sina åsikter för att få dem framförda till beslutsfattare.

En socialtjänst i kris
Sveriges socialsekreterare lägger i genomsnitt två procent av sin tid på möten med barn och unga. De insatser som socialtjänsten har möjlighet att erbjuda barn som lever i utsatthet är inte tillräckliga och brister ofta i kvalité. Socialsekreterarna arbetar under otrolig tidspress i ett arbetsklimat som inte gynnar varken dem eller barnen som samhället har skyldighet att hjälpa. Dessutom ökar orosanmälningar om barn som far illa. Färska siffror visar att aktualiseringar inom Socialtjänsten för barn och ungdomar i Göteborgs Stad har ökat med 55 procent och antal anmälningar för samma grupp har ökat med 26 procent* i Stockholm stad under de senaste tre åren.

Ingen lyssnar – larmnummer upprättas
Samtidigt som detta pågår så når inte barns eller socialsekreterares åsikter fram. Beslut om hur verksamheten ska utvecklas och resurser fördelas fattas långt ifrån dem. Genom larmnumret 020 555 333 kan nu socialsekreterare och barn göra sina röster hörda, barnrättsorganisationen Maskrosbarn kommer tillsammans med ungdomar ur organisationen åka till Almedalen och ta med sig alla dessa röster och rop på hjälp.

– Under våren har vi på Maskrosbarn samlat in hundratals röster om socialtjänsten genom möten med barn och socialsekreterare. Såklart engagerar denna fråga dem de verkligen berör och vi tycker det är oerhört synd att de inte blir tillfrågade eller lyssnade på. De är ju dem som vet vad som måste till. Om Barnkonventionen blir lag nästa år kommer det dessutom kunna röra sig om lagbrott att inte fråga barn och unga om deras åsikter, eftersom artikel 12 säger att ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet, säger Sandra Seropian påverkanschef på Maskrosbarn.

Initiativet som ska belysa krisen - S.O.C. Hör du mig
Initiativet S.O.C. Hör du mig, är ett rop på hjälp, krav på förändring och början på att finna lösningar – det handlar om en socialtjänst i kris. Tidigare i år har Maskrosbarn tagit fram en ny metod där ungdomar och socialsekreterare samverkar för att förbättra bemötande och insatser inom kommunen. Fem av landets kommuner har påbörjat resan där barn och socialsekreterare får vara med och förbättra socialtjänsten. 

* Siffran för Göteborg kommer från Göteborgs Stad Stadsledningskontor, avdelningen för individ- familjeomsorg- och funktionshinder. Siffran avser en ökning i åldersgruppen 0-20 år med 10 800 unika aktualiseringar år 2014 (avser inte unika personer utan unika anmälningar eller ansökningar) till 16 700 år 2016 (nov och dec månad finns ej redovisat vilket eg. innebär en högre procentsats). Siffran för Stockholm Stad är hämtad från Socialtjänstrapporter och baseras på antal anmälningar som har ökat från 9 593 år 2014 till 12 143 år 2016. 

I Sverige lever ca 500 000 barn och ungdomar med en förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Barnrättsorganisation Maskrosbarn är en ideell förening som sedan 2005 har arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för dessa ungdomar. Detta görs bl.a. genom utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, ungdomsgård, internetstöd och personliga coacher. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som. F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar. Maskrosbarn

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.