2013-10-01 11:49Pressmeddelande

Elin Hågeby ny verksamhetschef för Maskrosbarn

null

Sedan 1 oktober är Elin Hågeby ny verksamhetschef för Maskrosbarn. Elin är kommer närmast från Switch Responsible Venture där hon arbetade med sociala investeringar i Östafrika. Elin är väl insatt i Maskrosbarns verksamhet och har tidigare arbetat som lägerledare och personalchef för lägerledarna. 
Grundarna Therése Eriksson och Denise Madsen är kvar inom organisationen. Therése är fr.o.m. 1 oktober Utvecklingschef, Denise är fortsatt Lägerchef (tjänstledig hösten 2013) och båda sitter med i organisationens ledningsgrupp.

“Maskrosbarn är inne i en utvecklingsfas där vi ser att denna organisationsförändring kommer att ge oss bättre förutsättningar att fokusera på och utveckla organisationens olika verksamheter. Elin kommer in med bra erfarenheter, både från det övriga arbetslivet och även från vår verksamhet och vi är mycket glada för att hon tackade ja till jobbet!” - Therése Eriksson

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Verksamheten innefattar bl.a. läger, olika former av stöd, föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.