2022-11-30 13:33Pressmeddelande

Extravuxen utsetts till Årets initiativ

Ungdom och vuxen äter pizza hemma.

”Extravuxen” har idag utsetts till Årets initiativ av Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Maskrosbarn vill genom initiativet åstadkomma varaktig förändring för en målgrupp som idag riskerar att falla mellan stolarna.  

Initiativet Extravuxen handlar om att genom samverkan mellan det offentliga och civilsamhället erbjuda en biståndsbedömd insats som ger fler ungdomar ett flexibelt och individanpassat stöd. Insatsen är framtagen för att fylla tomrummet mellan nuvarande öppenvårdsinsatser och placering och utgör en ny form av kontaktinsats där fokus ligger på att kompensera ungdomen för det den inte kan få tillgodosett i sin nuvarande livssituation.

– Vi har arbetat i 17 år med barn som lever i svåra hemförhållanden och det har varit en ständigt återkommande erfarenhet som de delat med oss att de inte får ett stöd som är anpassat efter deras behov. Samtidigt ser vi att orosanmälningar ökar men att en försvinnande liten del av barnen får en insats av socialtjänsten. De insatser som finns idag är varken utvecklade eller utvärderade efter barns behov. Vi gjorde som vi alltid gör och samlade de som berörs, utgick från deras behov och utvecklade tillsammans med dem Extravuxen, säger Therese Eriksson, grundare & utvecklingschef på Maskrosbarn. 

 

– Kommunerna som tagit steget att implementera Extravuxen med vårt stöd beskriver att de genom arbetet fått en förändrad syn på delaktighet och vilket stöd ungdomar behöver. De beskriver att de nu kan hjälpa barn i familjer på ett helt nytt sätt, det vill säga ett stöd som finns där för att kompensera ungdomen för det vårdnadshavaren inte kan ge. Det kan handla om emotionellt stöd eller andra behov ungdomen har, säger Linn Englund, verksamhetsutvecklare och projektledare för Extravuxen på Maskrosbarn.

Juryn har i sin bedömning värderat hur nytänkande initiativet är, vilken effekt initiativet fått eller förväntas få för målgruppen och i förlängningen vårt samhälle, samt hur långsiktigt hållbart innovationen är.

– Historien är fylld av goda exempel på när ideellt engagerade gått samman, identifierat samhällsproblem och tagit fram kreativa lösningar på dessa. Civilsamhällets förändrings- och innovationskraft är enorm. Extravuxen av Maskrosbarn är ett mycket bra exempel på detta och en insats som har stor potential att verkligen förändra, säger Maria Alsander, generalsekreterare, Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Juryns motivering
Pristagaren av Årets initiativ 2022 är ett utmärkt exempel på den innovations- och förändringskraft som ryms i civilsamhället. Föreningen Maskrosbarn har genom stödet ”Extravuxen” på ett uppfinningsrikt och lösningsfokuserat sätt utvecklat en modell som stärker skyddsnätet för unga i Sverige. I en tid där vi ser en tilltagande social utsatthet, risk för ökad barnfattigdom och svåra utmaningar i välfärden är det viktigare än någonsin att stärka och utveckla samhällets verktygslåda. Extravuxen gör detta genom att erbjuda unga i svåra livssituationer ett särskilt stöd och en trygg vuxen i deras sociala nätverk. Detta sker via en framgångsrik samverkansmodell med kommunernas socialtjänst, där insatsen erbjuds som en integrerad tjänst i det offentliga välfärdssystemet. Stödet riktar sig till de vars behov inte kan tillgodoses av nuvarande öppenvårdsinstanser men som inte heller uppfyller kraven för en placering. Genom att involvera unga i utformningen av stödet har en mycket stark grund lagts för ett långsiktigt arbete som kan förbättra ungas livssituation.  

Om Årets initiativ
Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.
Årets initiativ finansieras av Fremia samt av Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.
Juryn för Årets initiativ 2022 har bestått av Truls Neubeck (Growth Hub, Rädda Barnen), Patrik Schröder (Fremia), Maria Alsander (Forum), Malin Lindberg (Luleå Tekniska Universitet) och Arne Ljungelin (Synskadades riksförbund, mottagare av utmärkelsen 2021).


Om Maskrosbarn

I Sverige har omkring 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som har en psykisk sjukdom eller ett missbruk. Många av barnen utsätts även för våld i hemmet. Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. Detta görs genom nio olika direktstöd till barnen där flera bygger på långsiktighet, tillit och identifikation. På barnens uppdrag bedriver Maskrosbarn även ett kunskapshöjande arbete med syfte att se och upptäcka barn som far illa hemma samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system som berör barnens möjlighet till ett bättre liv. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser från FN och Stiftelsen Allmänna Barnhuset för sitt arbete med barnrätt


Kontaktpersoner

Marlene Lundli
Pressansvarig
Marlene Lundli