2012-02-20 12:00Pressmeddelande

Frågar man inget - får man inget veta

null

Maskrosbarn släpper rapporten "Frågar man inget - får man inget veta", en unik intervjustudie om vad barn vill ha för stöd av samhället. 

72% av barnen känner inte att vuxna lyssnar på deras behov och rättigheter.

80% av barnen har inte fått berättat för sig av en vuxen om deras förälders sjukdom. 

94% av barnen känner inte till barnkonventionen eller sina rättigheter.

Genom vår kvalitativa intervjustudie med 50 barn mellan 13-19 år, tjejer och killar, från hela Sverige som lever i familjer med missbruk och psykisk sjukdom har vi kunnat kartlägga vad barn egentligen vill ha – och gett dem en röst. Detta har vi sedan sammanställt i en rapport. 

Studien omfattar fyra olika delområden; skola, socialtjänst, missbruksvård/psykiatri och barns rättigheter.  

Barnen i studien har fått frågor om hur de upplever bemötande, delaktighet, information, miljö och stödinsatser från de olika verksamheterna. De har också fått svara på vad de skulle vilja förändra. Fokus i rapporten är förändringsmöjligheter. 


Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Verksamheten innefattar bl.a. läger, olika former av stöd, föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.