2013-11-26 16:00Pressmeddelande

Kronprinsessparet på besök hos Maskrosbarn

null

Idag fick vi kungligt besök då Kronprinsessparet och delar av Kronprinsessparets Stiftelses styrelse besökte oss på Stora Essingen. Sällskapet fick bl.a. höra om projektet Barnombud/Stödperson, som får stöd av stiftelsen sedan 2012. 

Vi är väldigt glada över att de kom och besökte oss och några av våra ungdomar!

Läs mer om projektet, besöket och se fler bilder på http://www.maskrosbarn.org/blogg/kronprinsessan-prins-daniel-pa-besok-hos-maskrosbarn/

(Foto: Ella Desurmont / Maskrosbarn)

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Verksamheten innefattar bl.a. läger, olika former av stöd, föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.