2022-11-23 12:56Pressmeddelande

Maskrosbarn beviljas organisationsstöd av Kronprinsessparets Stiftelse

Ungdomar umgås i en soffaMaskrosbarns ungdomsgård i Malmö

Kronprinsessparets Stiftelse stöttar årligen organisationer som främjar inkludering och god hälsa för barn och unga i Sverige. Maskrosbarn är en av sexton organisationer som får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse under 2023.

Stöd beviljas efter en omfattande urvalsprocess där Kronprinsessparets Stiftelse engagerar ett ungdomsråd samt expertråd som utvärderar ansökningarna och bidrar med kunskap och kompetens. De beviljade organisationerna stöttas av stiftelsen med finansiering och/eller kunskap och nätverk under det kommande året. Under ansökningsperioden augusti 2022 inkom det 113 ansökningar.

Barn och unga ska kunna växa upp till trygga och starka individer, med tro på framtiden. Stiftelsens stöd och uppmuntran till små och stora organisationer som just arbetar med barns bästa för ögonen är därför kanske viktigare än någonsin. Det känns också så viktigt – och avgörande – att urvalet av organisationer som stiftelsen vill stödja sker i nära dialog med unga själva. Barns och ungas perspektiv och känsla för verksamheter som verkligen kan göra skillnad är oumbärliga”

säger Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige och medlem av Kronprinsessparets Stiftelses expertråd. 
 
Maskrosbarn beviljas organisationstöd för sin stödverksamhet i Skåne som vänder sig till ungdomar mellan 13–19 år vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld.

Om Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar initiativ som verkar för god hälsa och motverkar utanförskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen verksamheten Generation Pep som arbetar utifrån visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Läs mer om Kronprinsessparets Stiftelse och Generation Pep.


Om Maskrosbarn

I Sverige har omkring 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som har en psykisk sjukdom eller ett missbruk. Många av barnen utsätts även för våld i hemmet. Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. Detta görs genom nio olika direktstöd till barnen där flera bygger på långsiktighet, tillit och identifikation. På barnens uppdrag bedriver Maskrosbarn även ett kunskapshöjande arbete med syfte att se och upptäcka barn som far illa hemma samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system som berör barnens möjlighet till ett bättre liv. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser från FN och Stiftelsen Allmänna Barnhuset för sitt arbete med barnrätt.