2020-10-05 12:31Pressmeddelande

Maskrosbarn har tilldelats årets Katarina Taikon-pris

null

I fredags fick Maskrosbarn ta emot Katarina Taikon-priset vid en ceremoni i Stadshuset. Priset instiftades av Stockholms stad 2015 med syfte att uppmärksamma och belöna människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna.

I juryns motivering står bland annat ”Genom att se alla barn och ovillkorligt ställa sig på deras sida stärker Maskrosbarn barns möjlighet till en tryggare uppväxt. Organisationens engagemang för barns rättigheter och uppväxtvillkor gör skillnaden för många barn i Stockholm, varje år - och verkar därmed i Katarina Taikons anda.”

– Jag kan nog inte tänka mig ett finare pris än det här som belönar försvar av mänskliga rättigheter. Det är ett bevis på att det vi arbetar med syns och gör skillnad. Långt ifrån alla barn och ungdomar får det de har rätt till, det är för dem vi kämpar varje dag, säger Maskrosbarns generalsekreterare Elin Hågeby Caicedo.

Under våren 2020 släppte Maskrosbarn en rapport i vilken ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld och övergrepp inom hemmets väggar. Barnkonventionen blev lag den 1 januari i år och det är tydligt att alla former av våld strider mot barns rättigheter. Trots detta finns det idag ett otroligt begränsat skydd för dessa barn.

– Min förhoppning är att fler får upp ögonen för vår målgrupp i och med det här priset, det vore en vinst i sig, säger Elin Hågeby Caicedo.

Maskrosbarn delar årets Katarina Taikon-pris med Nyhetsbyrån Järva.

Juryns motivering

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som sedan 2005 outtröttligt arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för de barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller är utsatta för våld i hemmet.
    Grundarna av Maskrosbarn har byggt en organisation för att lyfta barns röst och skapa det stöd och den trygghet som de hade velat ha tillgång till när de själva var barn.
    Hos Maskrosbarn kan barnen bryta ensamheten genom möten med trygga vuxna som vet hur det kan vara att ha en förälder med psykisk ohälsa eller missbruk. De kan få ta del av berättelser från andra i samma situation, och genom Maskrosbarnpodden får de ta del av berättelser om allt från ångest över högtider till vad barnkonventionen innebär.
    Genom att se alla barn och ovillkorligt ställa sig på deras sida stärker Maskrosbarn barns möjlighet till en tryggare uppväxt. Organisationen engagemang för barns rättigheter och uppväxtvillkor gör skillnaden för många barn i Stockholm, varje år – och verkar därmed i Katarina Taikons anda.

Läs mer

Stockholm stads pressmeddelande

Rapporten "Jag tyckte jag bodde i helvetet"


Om Maskrosbarn

I Sverige har omkring 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Många av de här barnen utsätts även för våld i hemmet. Barnrättsorganisation Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. Idén om organisationen Maskrosbarn föddes när Therése Eriksson och Denise Madsen träffades under gymnasietiden. De delade erfarenheter av att ha föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa samt att känna sig helt ensamma i det. 2005 grundades Maskrosbarn som ett projektarbete i skolan och Therése och Denise började föreläsa. De ville normalisera situationen för barn som levde i liknande situationer och visa att det faktiskt går att må bra, även om ens föräldrar mår dåligt. Idag består Maskrosbarn av cirka 25 medarbetare som arbetar heltid och över 150 ledare, ungdomsledare, timanställda och volontärer. Maskrosbarn har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men når med flera av sina stödprogram, utbildningar och föreläsningar ungdomar i hela landet.