2022-10-28 05:55Pressmeddelande

Maskrosbarn och Youseum i interaktivt samarbete kring snällhet

Tjej vid Wall of kindness

I våras öppnade Europas största interaktiva sociala medier-museum i Mall of Scandinavia, där alla upplevelser kretsar kring besökaren själv. Det första samarbetet som det interaktiva museet lanserar är med barnrättsorganisationen Maskrosbarn. Ett helt rum på museet är kreerat av Maskrosbarn och ungdomar i verksamheten, och rummets syfte är att sprida snällhet.  

– Snällhet är en underskattad egenskap och vi vill tillsammans med Youseum och alla deras besökare sprida snällhet genom olika aktiveringar. Vi och barnen i vår verksamhet vet hur mycket bättre en människa kan må genom att mötas av lite mer snällhet. Idag när stora delar av våra liv utspelar sig på nätet där det är enkelt att gömma elakheter bakom en skärm, är det extra viktigt att sprida detta budskap, och Youseum är en perfekt partner att göra det med, säger Marlene Lundli, kommunikationsansvarig på Maskrosbarn.

Snällisrummet
På en vägg i snällisrummet hänger mängder med citat på temat #bekind skrivna av ungdomar i Maskrosbarns verksamhet. Även besökare kan skriva ner citat och sätta upp på snällisväggen. Mitt i rummet finns även bänkar där man kan sätta sig ner för att anta snällisutmaningar. Det handlar om tre uppgifter i syfte att sprida snällhet till sig själv, till andra besökare på museet, men även till personer utanför rummet.

Aktiviteter som når långt utanför det fysiska rummet
Under samarbetet kommer intäkterna från inträdesavgiften under vissa utvalda dagar gå till Maskrosbarn. Både Youseum och Maskrosbarn jobbar även med att nå ut med budskapet #bekind i andra kanaler utanför museet.

–Youseum letar alltid efter en gemensam grund och kompletterande erfarenheter i sina samarbeten. Samarbetet med Maskrosbarn uppfyller just detta. Tillsammans ska vi nu föra fram barnens budskap och dela de otroligt starka och viktiga budskapen kring vikten av snällhet i samhället, säger Joep Heusschen, operativ chef på Youseum.

Om Youseum
Youseum är Europas största interaktiva sociala medier-museum där allt handlar om dig själv!

Deras mission är att förse människor med en helt fantastisk delbar upplevelse där du har kul och får vara kreativ och reflektera kring din omvärld. På Youseum kommer du under en timmas lång tur posera, leka och upptäcka de ca 30 installationerna. Det är besökaren själv som är både konsten och konstnären. Youseum öppnade 2019 i Amsterdam och har sedan dess öppnat på ytterligare ett ställe i Nederländerna samt i Sverige och Tyskland.  Om Maskrosbarn

I Sverige har omkring 500 000 barn och ungdomar minst en förälder som har en psykisk sjukdom eller ett missbruk. Många av barnen utsätts även för våld i hemmet. Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. Detta görs genom nio olika direktstöd till barnen som bygger på långsiktighet, tillit och identifikation. På barnens uppdrag bedriver Maskrosbarn även ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system som berör barnens möjlighet till ett bättre liv. Idag består Maskrosbarn av cirka 27 medarbetare som arbetar heltid och över 150 ledare, ungdomsledare, timanställda och volontärer. Maskrosbarn har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö men når med flera av sina stödprogram, utbildningar och föreläsningar ungdomar i hela landet.


Kontaktpersoner

Jenny Sörling
Kommunikatör
Jenny Sörling