2019-06-26 07:00Pressmeddelande

Maskrosbarn öppnar verksamhet i Skåneregionen med bas i Malmö

null

500 000 barn i Sverige lever med minst en förälder som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter dem för våld. En av Maskrosbarns starkaste drivkrafter är att alla barn i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda och därav stöd för sin situation. Detta driver organisationen att öppna fler verksamheter runt om i landet. Tre år efter den senaste expansionen till Göteborg startar nu Maskrosbarn upp stödverksamhet i Malmö med hela Skåne län som upptagningsområde. Verksamhetens etablering möjliggörs av finansiering från Kavlifonden.

– Vi har fått frågan från både myndigheter, kommuner, företag och barn under många år nu om vi inte kan etablera oss i Malmö, så vi vet att behovet och efterfrågan är stor. Därför känns det extra roligt att äntligen få berätta att vi kommer kunna uppfylla önskemålen. Vi kommer arbeta hårt med sprida information om oss så att så många barn som möjligt ska få vetskap om oss, säger Therese Jarland utvecklingschef på Maskrosbarn.

Målgrupp
Maskrosbarns stödjande arbete bygger på tre grundprinciper, frivillighet, identifikation och långsiktighet. Alla ungdomar (13-19 år) som kommer till Maskrosbarn har själva valt att söka stöd för sin situation och alla aktiviteter är helt kostnadsfria. Ungdomarna har föräldrar som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. I de här familjerna är omsorgssvikt och olika typer av trauman vanligt förekommande. Personalen i den stödjande verksamheten har både utbildning och har egen erfarenhet av att ha växt upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Verksamhet 
Till en början kommer två stödprogram att startas upp, under våren 2020. Ungdomsgård och samtalsstöd.Under 2020 kommer Maskrosbarn även att påbörja samverkan med socialkontor i regionen kring våra biståndsbedömda insatser coach och coach vid placering. Maskrosbarn kommer även att ha föreläsningar i skolor i regionen för att fler barn ska hitta till verksamheten och få vetskap om sina rättigheter. Målet med stödverksamheten är att barnen ska få information om sin situation och sina rättigheter, skapa en egen identitet skild från rollen i familjen, skapa meningsfulla relationer, skapa en framtid och vara en aktiv del av samhällslivet

– Vi är vana att samverka med kommuner, myndigheter och företag och hoppas att vi även kommer att få chansen att göra det i Skåneregionen. Målgruppen vi arbetar med har ibland redan kontakt med exempelvis socialtjänst där vi har flera fina exempel på samarbeten runt om i landet. Vi är såklart också intresserade av nya kontakter som kan hjälpa oss vid etableringen, säger Therese Jarland utvecklingschef på Maskrosbarn.

Nu påbörjas sökandet efter rätt typ av lokaler. Därefter inleds rekryteringar av personal till verksamheten i Malmö.

– Vi på Kavlifonden är väldigt glada för att vi kan bidra till att skala upp det goda arbetet som Maskrosbarn redan utför på andra platser i landet. Psykisk ohälsa och barn och ungas levnadsvillkor är högt prioriterat i Kavlifondens utdelningar. Den verksamhet som nu startas i Malmö kommer kunna ge många barn och unga en bättre vardag, stöd och nya möjligheter i livet, säger Inger Elise Iversen, VD på Kavlifonden.

Fakta Kavlifonden

  • Kavlifonden är ägare av Kavlikoncernen som har matproduktion i Norge Sverige (Kavli Sverige), Finland, och Storbritannien.
  • Kavlifonden ger hela överskottet efter drift och utveckling till välgörenhet.
  • Kavli Sverige har många välkända varumärken så som, Kavli mjukost, Eriks såser, Druvan, Planti, Johnny’s och Skyr.
  • Tillväxt i flera av koncernens verksamheter har de senaste åren resulterat i en kraftig ökning i utdelningen från Kavlifonden, från 20,8 millioner år 2011 till 131,2 miljoner år 2018.
  • Läs mer på www.kavli.se och www.kavlifondet.no
  • Grundades 1962 av norske Knut Kavli, son till koncernens upphovsman Olav Kavli.
  • Knut Kavli fick inga barn och testamenterade hela koncernen till Kavlifonden, för att säkra ett varaktigt ägarskap som tog samhällsansvar. 

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Verksamheten innefattar bl.a. helg- och lovläger, ungdomsgård, internetstöd och ett coachprogram samt föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.