2015-04-04 10:00Pressmeddelande

Maskrosbarn släpper sin första bok!

null

Boken, Att få stöd hos Maskrosbarn", beskriver Maskrosbarns arbete med ungdomar och är tänkt att både informera och inspirera de som kommer att arbeta i organisationen och de som vill lära sig mer om vår unika verksamhet och stödmodell. 

Författaren,Stina Michelson, är socionom med en masterexamen i socialt arbete. Hon har arbetat med stöd till barn och unga i svåra livssituationer under flera år, bland annat som kurator på Bris. Boken om Maskrosbarns stödverksamhet är hennes första bok.

Syftet med att ta fram denna bok har varit dels att dokumentera all den kunskap som vi har samlat på oss under våra tio första år som organisation. Boken lyfter våra erfarenheter av att jobba med barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller som har ett missbruk. 

Det har varit väldigt viktigt för oss att på ett engagerande sätt få beskriva hur ungdomar upplever Maskrosbarns arbete och vad de vill ha och söker efter i liknande stödverksamheter, säger författaren Stina Michelson.

Boken är skriven helt utifrån ungdomarnas åsikter och tankar. Stina har gjort otaliga intervjuer med ungdomarna i organisationen och det finns fantastiskt många kloka och tänkvärda citat att ta till sig. Det som lyfts fram i boken är ungdomarnas perspektiv på hur vi arbetar och vad som är viktigast av allt det vi gör tillsammans.

Boken finns att köpa på http://www.maskrosbarn.org/stod-oss/kop-var-bok-att-fa-stod-hos-maskrosbarn/

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Verksamheten innefattar bland annat läger, andra former av stöd, föreläsningar och samarbeten med offentlig sektor.

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.