2017-05-09 07:58Pressmeddelande

Maskrosbarn utökar stödverksamhet i Västra Götaland

null

Färska siffror visar att aktualiseringar inom Socialtjänsten i Göteborgs stad för barn och ungdomar mellan 0-20 år har ökat med 55 procent* under de senaste tre åren. Detta innebär ett extremt ökat tryck på socialtjänsten. Som en konsekvens av detta ser Maskrosbarn, som arbetar med unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk, även ett ökat tryck på sina stödverksamheter i regionen. För att möta upp behovet utökar Maskrosbarn sin stödverksamhet med en större ungdomsgård i Göteborg samt helgläger och coachprogram för Västra Götaland med omnejd.

På knappt tre år har antalet unika anmälningar eller ansökningar till socialtjänsten ökat med hela 55 procent bland unga i Göteborgs Stad. Maskrosbarn märker av detta bland annat genom att fler unga söker sig till stöd-chatten och att fler kommer till ungdomsgården. Nu flyttar Maskrosbarn till nya lokaler i Majorna, genom stöd från partnern Wallenstam, med högre kapacitet att ta emot fler ungdomar.Samtidigt introduceras två nya stödinsatser i regionen - helgläger och coachprogram, som båda beviljas av socialtjänsten.

– Vi ser att det finns för få stödinsatser och sällan är de anpassade till behoven som de ungdomar vi jobbar för har. Därför är vi väldigt glada att vi kan utöka vårt stöd så att fler unga kan få träffa andra i liknande situationer och knyta kontakt med vuxna som de kan lita på och anförtro sig till. På vår ungdomsgård kan de som kommer även få hjälp att söka helgläger eller att få coach via socialtjänsten. Dessa stödinsatser finns sedan flera år i andra delar av Sverige och coachprogrammet har exempelvis visat öka framtidstron och självkänslan avsevärt hos unga i programmet, säger Maria Jylkkä, ansvarig för Göteborgskontoret.

Helgläger
I dagarna blev det klart att helglägerverksamheten kommer att dra igång under juni månad i närheten av Göteborg. Helgläger kan ungdomar mellan 13-19 år som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk få beviljat genom socialtjänsten. Ungdomarna får möjlighet att åka på fem helgläger under ett år. Där får de stöd i en trygg miljö och får även träffa andra i liknande situation.

Coachprogrammet
Forskning visar att den största skyddsfaktorn för en ungdom med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk är att ha en annan trygg och stabil vuxen att få stöd av. De flesta som kommer till Maskrosbarn har inte detta. Genom coachprogrammet får ungdomen stöd i en vuxen som den träffar varje vecka och arbetar med olika teman och mål inför framtiden.

* Siffran är hämtad från Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, Avdelningen för individ och familjeomsorg samt funktionshinder. Siffran avser en ökning i åldersgruppen 0-20 år från år 2014 med 10 800 unika aktualiseringar (avser inte unika personer utan unika anmälningar eller ansökningar) till 16 700 år 2016 (nov och dec månad finns ej redovisat och skulle innebära en än ännu högre procentsats). 

I Sverige lever ca 500 000 barn och ungdomar med en förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt. Barnrättsorganisation Maskrosbarn är en ideell förening som sedan 2005 har arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för dessa ungdomar. Detta görs bl.a. genom utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som. F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar. Maskrosbarn

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.