2017-10-05 07:30Pressmeddelande

Nya siffror bekräftar: Socialtjänstens insatser är för få - Maskrosbarn startar kommunpåtryckningen

null

Sveriges socialsekreterare lägger i genomsnitt tio minuter om dagen på möten med barn och unga. De insatser som socialtjänsten har möjlighet att erbjuda barn som lever i utsatthet är inte tillräckliga, brister ofta i kvalité och når inte ut till de unga. Nya siffror visar att 30 500 barn och unga fick vård enligt socialtjänstlagen eller LVU i fjol. I Sverige lever ca 500 000 barn och unga i familjer med missbruk, våld och psykisk ohälsa. Barn får inte den hjälp de behöver och har rätt till.

Tre års studier
Under tre år har barnrättsorganisationen Maskrosbarn arbetat med ett projekt för att tillsammans med barn, ungdomar och socialsekreterare hitta lösningar på bristerna inom socialtjänsten. I projektet har 100-tals barn och socialsekreterares åsikter, förslag och lösningar samlats in genom, referensgrupper, workshops, djupintervjuer och en enkätstudie.

– Vi har tillsammans hittat massor av bra förslag på nya arbetssätt, verktyg och stödinsatser för socialtjänsten som går att verkställa här och nu. De lösningarna kommer vi att ägna en hel konferens åt den 11 december i Stockholm. Men det krävs mer, Sveriges kommuner måste prioritera den sociala barn- och ungdomsvården genom att öka budgeten. Vi som organisation, alla barn och socialsekreterare vi har mött under dessa tre år kräver förändring. Därför har vi skapat kommunpåtryckningen för att fler ska kunna påverka beslutsfattare i sin kommun, säger, Therese Jarland grundare och utvecklingschef på Maskrosbarn.

Tre krav direkt från barn och socialsekreterare

  • Vi måste underlätta för socialsekreterare så de får mindre administrationstid och färre ärenden per person t.ex. så att de får mer tid till att träffa barn.
  • Socialtjänsten måste bli mer lättillgänglig för unga bl.a. så att de vet vad socialtjänsten kan erbjuda.
  • Ett värdegrundsarbete måste påbörjas för att på riktigt få in barnens perspektiv i utvecklingsarbetet inom socialtjänsten.

– Min upplevelse var att jag alltid blev sedd som ett problem i kontakt med socialtjänsten. Fast det var mina föräldrar som hade problem. Jag bytte socialsekreterare säkert åtta gånger under två år och fick alltid återberätta mina upplevelser hemifrån om och om igen vilket var otroligt jobbigt och till slut gjorde att jag stängde av. Jag önskar att fler skulle veta hur otroligt svårt det är för unga att göra sin röst hörd och få stöd av socialtjänsten och att kräva en förändring i stort så att barn kan få det bättre i framtiden, ungdom 15 år.

Flera 100-tals kommunbrev på ett dygn - se vilka kommuner som engagerat sig!
Bara på ett dygn har flera hundra deltagit i kommunpåtryckningen. Gå in på https://soc.hördumig.se och skicka ett mail till din kommunpolitiker. Det tar 1 min men kan göra enorm skillnad. Den 11 december uppmärksammas alla brev på en nationell konferens där innehållet diskuteras med regeringsrepresentanter.

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Verksamheten innefattar bl.a. helg- och lovläger, ungdomsgård, internetstöd och ett coachprogram samt föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.