2014-06-02 09:00Pressmeddelande

OLW ny stolt samarbetspartner till Maskrosbarn

null

Maskrosbarns nya partner heter OLW. Samarbetet innebär att OLW stöttar Maskrosbarn ekonomiskt och fokuserar på att bidra med aktiviteten ”Fredagsmys med OLW”. För många barn är fredag och helg sorgligt nog förknippat med något helt annat än mys med familjen. Genom sitt sponsorskap vill OLW sprida glädje till alla utsatta barn och ungdomar inom verksamheten.

I sin verksamhet möter Maskrosbarn många barn och ungdomar som sällan får uppleva det fredagsmys som vi ser på tv och hör berättas om. Många lever med en förälder som missbrukar eller mår psykiskt dåligt och det innebär ofta att hemsituationen, särskilt kring helger, är osäker och otrygg.

– Vi vill vara med och underlätta situationen för de här barnen och ungdomarna. Förutom att bidra med finansiering kommer vi att hjälpa till med det vi kan allra bäst – riktigt härliga och trivsamma fredagsmys, säger Jonas Nordquist, VD Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

Ett viktigt inslag i Maskrosbarns lägerverksamhet är att försöka låta ungdomarna ta tillbaka och skapa egna högtider, på sitt eget sätt och med Maskrosbarns egen "familj". Exempelvis firas alltid julafton, midsommar och ungdomars födelsedagar – på alla sommarläger. På detta sätt försöker Maskrosbarn åter ladda högtiderna med positiva känslor och visa på att det faktiskt går att få uppleva bra saker tillsammans med vuxna och andra ungdomar, trots att man har det svårt hemma.

I och med samarbetet med OLW kommer nu Maskrosbarn även att ha fredagsmys, som ju faktiskt är en vardagshögtid, tillsammans med ungdomarna på alla läger och på delar av den övriga verksamheten.

– För oss betyder OLW:s stöd väldigt mycket då vi dels får stöd i att driva vår verksamhet och dels får möjligheten att kunna ha fler och mysigare fredagsmys för våra ungdomar. Ett samarbete med ett så välkänt och omtyckt företag som OLW är gör att vi hoppas på att synas mer och på så sätt kunna hjälpa fler utsatta ungdomar på sikt, säger Denise Madsen, grundare och lägerchef på Maskrosbarn.

Maskrosbarn bedriver även, genom sina ungdomspraktikanter, en Fredagsmysturné där man arrangerar fredagsmys lokalt i olika städer (bland annat i Göteborg, Malmö och Gävle). Från och med den 1 juni blir OLW officiellt partner till Maskrosbarn och finansiär av aktiviteten "Fredagsmys med OLW".

Kort fakta
Ungefär en halv miljon barn i Sverige har minst en förälder med missbruks-och/eller psykiska problem.

Av de barn Maskrosbarn möter i lägerverksamheten utsätts nästan alla för psykisk misshandel, cirka 50 procent för fysiskt våld och ca 15 procent av sexuella övergrepp från en familjemedlem. 

För mer information, kontakta:
Alexander Rosenberg, samarbetsansvarig Maskrosbarn, 070-776 62 84, alexander@maskrosbarn.org  

Jonas Nordquist, VD Orkla Confectionery & Snacks, 070-714 20 03, jonas.nordquist@orkla.se

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Verksamheten innefattar bl.a. läger, olika former av stöd, föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.