2014-10-21 12:02Pressmeddelande

Så kan Sveriges socialtjänster "pimpas"

null

Den ideella organisationen Maskrosbarn möter dagligen ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller som mår psykiskt dåligt. Många av dessa ungdomar beskriver att de i sin kontakt med socialtjänsten känner sig missuppfattade, inte tagna på allvar, inte lyssnade på – helt enkelt inte sedda. Utifrån ungdomarnas erfarenheter har Maskrosbarn tagit fram ett paket med konkreta förslag på hur Socialtjänsten kan förbättras. Detta fint inslagna paket skickas nu ut till alla socialtjänster i Sverige.

”Pimp my Soc” är namnet på Maskrosbarns förbättringspaket som bland annat innehåller förslag på hur den fysiska besöksmiljön, informationsmaterial etc. kan förbättras utifrån barns och ungdomars behov. Organisationen arbetar redan idag med förbättringar i bland andra Tyresö, Värmdö och Nacka kommun, men vill nu kraftsamla för att nå ut till så många socialtjänster i Sverige som möjligt.

Bakgrunden till projektet är bland annat en intervjustudie som Maskrosbarn gjorde med 50 ungdomar inom organisationen 2012, ”Frågar man inget får man inget veta”. Studien belyser bland annat erfarenhet av kontakt med socialtjänsten och resultatet visar på att det finns tydliga förbättringsmöjligheter. Bland annat uppger 72 procent av de tillfrågade ungdomarna att de inte känner att vuxna lyssnar på deras behov och rättigheter, 80 procent har inte fått berättat för sig av en vuxen om sin förälders sjukdom och 94 procent känner inte till barnkonventionen eller sina rättigheter. Samtidigt möter Maskrosbarn många inom socialtjänsten som kämpar för att nå fram till ungdomar. Unga och vuxnas olika perspektiv skapar ibland hinder och det vill Maskrosbarn nu ändra på.

Maskrosbarn tror på samarbete mellan offentlig och ideell sektor för att nå och hjälpa så många utsatta ungdomar som möjligt, och hoppas nu att socialtjänsterna i Sverige nappar på erbjudandet. Här är några röster från befintliga samarbetskommuner.

”Jag vill sätta in alla insatser Maskrosbarn har till den här ungdomen, för det jag ser har hänt med honom under tiden i Coachprogrammet har jag aldrig sett förut”, säger en socialsekreterare Värmdö kommun om erfarenheter från Maskrosbarns Coachprogram

”Det märks väldigt väl att det blir en mer avslappnad stämning i en mysig omgivning, vilket gör det lättare att prata om svåra saker. Både för besökarna och oss som jobbar här. Rummet är ofta uppbokat… Tack så mycket för ett toppenjobb!”, säger en socialsekreterare Sjöbo kommun efter att Maskrosbarn ”pimpat” ett av deras samtalsrum.

Paketet innehåller olika förbättringstjänster, bland annat ”Pimp My Soc” och ett Coachprogram som Maskrosbarn erbjuder som ett komplement till kontaktperson. Se bifogat material för mer information om de olika projekten.

Presskontakt:
Therése Eriksson, Maskrosbarns grundare och utvecklingschef
0735444023
therese@maskrosbarn.org

För mer information besök www.maskrosbarn.org.


Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Verksamheten innefattar bl.a. läger, olika former av stöd, föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.