2015-02-11 08:48Pressmeddelande

Salesforce är Maskrosbarns nya samarbetspartner

null

(På bilden: Claes Dahlstrand, initiativtagare till samarbetet och RVP, Enterprise Sales på Salesforce tillsammans med Therése Eriksson, utvecklingschef och medgrundare av Maskrosbarn)

Det långsiktiga samarbetet med Salesforce innebär initialt att de kommer att stötta organisationen med fri tillgång till Salesforce CRM och support. Salesforce kommer även att finnas som ett kreativt och tekniskt stöd i vissa av Maskrosbarns projekt.

”Vi blev väldigt glada när Salesforce tog kontakt med oss och det har visat sig tydligt att socialt ansvar är en stor del av deras affärsvision. Att få tillgång till Salesforce CRM-verktyg ser vi som väldigt positivt och vi tror att det kommer att hjälpa oss och underlätta i verksamheten, främst i vårt dagliga arbete mot offentlig sektor och företag men också i projekt. Det finns många möjligheter och vi ser med spänning fram emot att växa och utvecklas med stöd av Salesforce.”

–Therése Eriksson, utvecklingschef och medgrundare av Maskrosbarn

”Salesforce Foundation bygger på att vi donerar 1% av företagets produkter, kapital och tid till välgörenhet, vi kallar det 1-1-1 modellen. Modellen har funnits med sedan Salesforce grundades 1999 och är en självklar och central del i företaget. Samarbetet med Maskrosbarn passar väldigt bra in då det handlar om starkt engagemang med tydliga mål och drivna medarbetare.”

–Baman Motivala - AVP, Enterprise Sales, Salesforce

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande organisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. Verksamheten innefattar bland annat läger, olika former av stöd, föreläsningar och samarbetsmöjligheter för kommuner. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen

Salesforce är världens största leverantör av Customer Relationship Management (CRM) mjukvara. Vår industriledande CRM plattform har blivit det ledande moln-ekosystemet för företag. Företag av alla storlekar engagerar sig med sina kunder på ett helt nytt sätt med de senaste innovationerna för mobilt användande, sociala nätverk och molnbaserad teknologi för ökad försäljning, ge kundservice och marknadsföra sig för att nå nya framgångar.

www.salesforce.se


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.