2018-05-24 08:00Pressmeddelande

Sommaren en tuff period för barn som far illa - Maskrosbarn utökar sin stödverksamhet online

null

Skolavslutningen är i antåg, en lång ledighet ligger framför många barn och unga. För barn som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa kan det vara en ångestfylld dag och början på en lång sommar fylld av problem. I varje klass på högstadiet och gymnasiet går ca sex barn som lever med missbruk, våld eller psykisk ohälsa i familjen. När skolan tar uppehåll står många av dem helt utan stöd och de vardagliga rutinerna rycks bort. Stöd över internet kan vara räddningen under sommaren. Som ett svar på ungas önskan, lanserar Maskrosbarn Coach Online – ett individuellt stöd under elva tematiska samtal.

Skolan är en viktig plats för unga som växer upp i dysfunktionella miljöer. Det är ett andrum och en plats att fokusera på sig själv, men också en plats där det finns andra vuxna som kan fungera som stöd. Skolan är enligt forskning en av de viktigaste skyddsfaktorerna i dessa barns liv. När skolan stänger under tio veckor och vänner reser bort spenderar många barn mer tid med familjen där problemen dessutom oftast intensifieras.

-Alla kompisar reser bort och jag träffar inte min lärare som jag pratar med ibland. Istället måste jag vara med mina föräldrar som bara dricker massa för att de är lediga, eller de dricker ju jämt men extra mycket på semestern. Och så bråkar de och då måste jag hitta på något så att lillebror ska slippa höra. Då går vi ut på gården, men det är alltid tomt på sommaren, Ungdom 14 år

Nytt stöd – Coach Online
Efter barns egna önskemål har Maskrosbarn tagit fram stödet - Coach Online. Ett individuellt stöd under elva tematiska samtal där ungdomen själv kan välja om den vill vara anonym. Ungdomen blir matchad med en coach och de hörs över internet, exempelvis på, Facebook, Snapchat, Kik, Skype eller där ungdomen föredrar. Alla coacher har egna erfarenheter av att växa upp med föräldrar som har psykisk ohälsa eller missbruk och kan därför förstå vilken situation ungdomen befinner sig i.

Stöd över internet – anonymt och finns nära i den ungas telefon
Maskrosbarn utökar även sin stödchatt under sommaren, exempelvis under midsommar som är en extra jobbig högtid med mycket alkohol och bråk. Förutom att stöd över internet innebär att barn kan vara anonyma i en fråga som är skambelagd så är internetstöd extra bra just under sommaren då många reser.

Andra tillgängligt stöd under sommaren
Idag håller Maskrosbarn en inspirationsfrukost för lärare och personal inom elevhälsan för att informera om vilka stöd det finns att tillgå under sommaren. En viktig information för skolan att föra fram till elever. Maskrosbarn har också skickat ut ett ungdomsanpassat informationsmaterial om stöd över internet till landets högstadie- och gymnasieskolor.

Organisationer öppna för stöd till unga i sommar
maskrosbarn.org, bris.se, 1000mojligheter.se, tjejzonen.se, foreningentilia.se, rkuf.se, foreningenstorasyster.se. Vid oro för ett barn kontakta alltid Socialtjänst och vid akut situation Polis. 

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som stödjer ungdomar som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Verksamheten innefattar bl.a. helg- och lovläger, ungdomsgård, internetstöd och ett coachprogram samt föreläsningar och olika tjänster för offentlig sektor. 

Följ oss på:

Facebook

Twitter

Bloggen


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.  Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter. Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.