2023-12-06 06:00Pressmeddelande

Svenska folkets förtroende för skolan sjunker

Ensam ungdom sitter i klassrum

4 av 10 har ett mycket eller ganska lågt förtroende

En nyligen genomförd Novusundersökning [1]  visar att förtroendet för det svenska
skolsystemet har sjunkit signifikant sedan 2019. I den nya mätning uppger en av tre
(32%) att de har ett mycket eller ganska högt förtroende för skolsystemet vilket är att
jämföra med nära fyra av tio (37%) 2019. Cirka fyra av tio (41%) uppger motsatsen, att deras övergripande förtroende för det svenska skolsystemet är mycket eller ganska lågt.

– Det är allvarliga siffror vi ser. En av de viktigaste skyddsfaktorerna för ett välmående vuxenliv är att klara skolan. För att ge alla barn samma rätt att växa upp och bli fungerade individer och inte falla in i riskbeteenden som kostar mänskligt lidande och dessutom pengar för samhället – måste skolan bli bättre på likvärdighet och satsa mer på det kompensatoriska uppdraget, säger Linn Englund tf. Påverkanschef på Maskrosbarn.

En fjärdedel av de barn som har en förälder med alkoholmissbruk går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är alltså mer än dubbelt så många som barn i genomsnitt. Att ha en förälder med psykisk sjukdom är även det en hög riskfaktor [2]  .

Många anser att skolan inte anpassar sig utifrån elevens förutsättningar
Skolan står inför stora utmaningar när det kommer till likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget, det fastställdes redan 2019 när dåvarande PISA-rapport släpptes. PISA-resultatet 2019 visade att Sverige var sämre än övriga nordiska länder när det kommer till likvärdighet.

Den färska Novus-undersökningen bekräftar detta; drygt varannan (56 %) anser att
skolgången i liten grad eller inte alls anpassas efter den enskilda elevens behov och
förutsättningar.

Jag vill inte gå hem, så jag hänger ute mest. Då är det svårt att göra läxor. /Ungdom i stöd hos Maskrosbarn.

Redan 2019 visade rapporten Skolkurage [3] från Maskrosbarn att 72 % av eleverna i uppgav att deras hemsituation påverkat deras skolarbete negativt och hela 43 % hade funderat att hoppa av skolan.

1 Novus-undersökning: Intervjuer: 1058 st. Fältperiod 19 – 26 oktober 2023.
2 Barn som anhöriga – hur går det i skolan, 2013:3, Chess och institutet för socialt arbete vid Stockholms universitet.
3 Maskrosbarns Skolkurage-rapport


Om Maskrosbarn

Maskrosbarn har sedan starten 2005 mött tusentals ungdomar genom sina direkta stöd till barn som har föräldrar med missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. På barnens uppdrag bedriver Maskrosbarn ett kunskapshöjande arbete för alla som arbetar med barn i utsatthet samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system. Läs mer på maskrosbarn.org.


Kontaktpersoner

Jenny Sörling
Kommunikatör
Jenny Sörling